Een kind kleurt de zon geel, het gras groen en tekent het water als een golvende lijn. Klaar is de tekening en iedereen begrijpt wat er wordt uitgebeeld.

Water wordt in de geschiedenis der mensheid altijd al weergegeven door golvende lijnen. We zien dat in afbeeldingen zoals oeroude grottekeningen, hiëroglyfen, op kleitabletten, in tempels en piramiden en ook puur als symbool. De golvende lijn symboliseert het water. Het water, dat altijd in beweging is.

Op schilderijen en tekeningen wordt een wateroppervlak weergegeven door de spiegeling van de lucht, de wolken en de elementen van de omgeving. Maar door de beweging van het water komt er vertekening in die spiegeling; we zien golvende lijnen! Deze lijnen kunnen zowel een minimale rimpeling van een zacht briesje tonen, maar ook een woelig water weergeven. Dat wordt bepaald door de kracht van de lijnen.

Luchtige rimpeling geeft lichte vertekening, waarbij het beeld van de omgeving bijna helemaal wordt weerkaatst.
Krachtige beweging van de lijnen geven een krachtiger vertekening, de bewegingskracht van het water lijkt sterk toe te nemen, je wordt er haast duizelig van...
En zo komt er emotie in het schilderstuk.

In deze workshop houden wij ons bezig  met het symbool van water: de golvende lijn! De golvende lijn die vertekening geeft in de spiegeling van het wateroppervlak en daarmee beweging in het water brengt. Dus ook beweging in ons schilderij.

BUTTON-aanmelden


Datum:    zaterdag 10 februari van 13.00 tot 17.00 uur 2019
Kosten:   € 37,50 incl. koffie/thee. U werkt met eigen materiaal. Er is voor degene die geen eigen teken- of schilderspullen heeft materiaal tegen kostprijs aanwezig.
Locatie: Tekenstudio Galyna Aguf, Delft 77, 9406 GD Assen